אבנים טובות ומיני סדקית

עמוד:4

Precious Stones and Small Wears Irit Aminoff עריכה לשונית : מירב יקיר עיצוב עטיפה : סטודיו דוב אברמסון עימוד : נעה גרינולד-עסיס מסת " ב ISBN 978-965-09-0300-1 © כל הזכויות שמורות להוצאת ראובן מס בע " מ , תשע " א ת " ד 990 ירושלים , 91009 טל' | 02-6277863 פקס 02-6277864 P . O . B . 990 , Jerusalem 91009 , Israel Rubin Mass Ltd ., Publishers & Booksellers All rights reserved , 2011 © www . rubin-mass . com www . massa . co . il rmass @ barak . net . il Printed in Israel

הוצאת ראובן מס בע"מ, ירושלים


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר