זהירות! שמיטת כרכשת

מוקדש לד " ר סגול שצייר והבהיר , לפרופ' סייפן שניתח והסביר , לפרופ' ארגוב שהעיר והאיר . במסכת שבת בתלמוד הבבלי נמסר דיאלוג מעניין בין רב הונא לבנו - רבה בר רב הונא . בשיחה מנסה האב להבין מפי בנו מפני מה אינו יושב ולומד בפני רב חסדא , ששמועותיו-הלכותיו מחודדות וחריפות . רבה בר רב הונא משיב לאביו , שאין הוא מעונין ללמוד לפני רב חסדא , מאחר שבמקום לעסוק בדברי תורה חריפים , הוא מעסיקו במילי דעלמא , כלומר : בדברי סתם , ולא בדברי תורה . כדוגמה לטענתו , מפרט הבן את ענייני בית הכיסא שלימדו רב חסדא : אמר ליה רב הונא לרבה בריה : אמר לו רב הונא לרבה בנו : מאי טעמא לא שכיחת קמיה דרב חסדא מדוע אין אתה מצוי [ ולומד ] בפני רב חסדא דמחדדין שמעתיה שמחודדות [ חריפות ] שמועותיו-הלכותיו ,  אל הספר
הוצאת ראובן מס בע"מ, ירושלים