ממשפחת דורקטי אני

תודה לפרופ' אליעזר שלו , מנהל מח' נשים ומיילדות במרכז רפואי " העמק " שקרא , העיר הערות מפורטות והסביר לי מקצת מרזי הגינקולוגיה . על דם הבתולים ודם הנידה במקורותינו מסכת נידה [ במשנה ובשני התלמודים ] עוסקת בהקשר הרחב של בעיות האישה בימי נידתה : ימי הנידה , שבעת הימים הנקיים , בדיקת האישה את עצמה , אופן הבדיקה , דיני ההפלות , סוגי הנפלים השונים ודינם , יוצא 33 פורסם ב " הרפואה , " עיתון ההסתדרות הרפואית בישראל , כרך , 138 חוברת . 1 . 2 . 2000 , 'ג 34 נידה - מלשון נידוי והרחקה . הרחקת האישה בימי וסתה מחשש לטומאה : " ואל אשה בנידת טומאתה לא תקרב לגלות ערותה " ( ויקרא יח , יט . ( מסכת " נידה " במשנה ובתלמוד עוסקת בדיני טומאת האישה . בהשאלה , משמש הביטוי " נידה " לתיאורי מיאוס , תיעוב וזוהמה . איסור נידה [ איסור על קיום יחסי מין בימי המחזור החודשי ] עומד בראש סולם האיסורים במערכת חיי האישות , והפך לסמל של אורח החיים היהודי השונה מסביבתו . 35 שבעה נקיים - לאחר תום ימי הווסת , על האישה לספור שבעה ימים שבהם עליה לוודא , באמצעות בדיקה יומיומית , כי אינה מדממת יותר . לאחר שבעת הימים עליה לטבול במ...  אל הספר
הוצאת ראובן מס בע"מ, ירושלים