מרים בין פרישות לנבואה

פרשת " בהעלותך " מסתיימת בסיפור עונשה של מרים , אחות אהרן ומשה , אשר לקתה בצרעת . סיפור החטא ועונשו נסב על שיחת רכיל שניהלה מרים עם אחיה אהרן אודות אחיהם הצעיר משה . פשוטו של מקרא מתאר שיחה אודות האישה הכושית אשר לקח משה . כתוספת לאותו עניין , נרמזת גאוותו של משה על אשר זכה לדבר עימו האלוהים , והתחושה היא כי מדובר בקנאת אחים על רקע שאלת ההנהגה . " ותדבר מרים ואהרן במשה על אודות האשה הכושית אשר לקח כי אשה כושית לקח . ויאמרו הרק אך במשה דבר ה' הלא גם בנו דבר , וישמע . 'ה והאיש משה ענו מאד מכל האדם אשר על פני האדמה " ( במדבר יב , א-ב . ( הקושי בהבנת הקשר בין שני הפסוקים הוליד מספר לא מבוטל של מדרשים , אשר מנסים לקשר בין שיחת הרכיל אודות האישה הכושית אשר לקח משה מחד גיסא , לבין ההערה המתפרשת כתרעומת על גאוותו היתרה של משה מאידך גיסא . התרעומת של מרים ואהרן בהקשר המקראי מכוונת ככל הנראה כלפי גאוותו של משה עקב מעמדו המיוחד בעיני האלוהים . במדרש היא מקבלת משנה תוקף כאשר הוא מואשם בפרישות מאשתו כפועל יוצא של התנשאותו . מן ההקשר המקראי אנו מבינים כי הן מרים והן אהרן חשים כי לגאוותו של משה אין ה...  אל הספר
הוצאת ראובן מס בע"מ, ירושלים