כל המוסיף גורע

סיפור מותו של שמעון הצדיק מופיע בשתי גרסות עיקריות : גרסת המקורות הארצישראליים : תוספתא , תלמוד ירושלמי ומדרש " ויקרא רבה , " וגרסת התלמוד הבבלי במסכתות יומא ומנחות . 96 פורסם בעלי שיח - החוגים לספרות , ברית התנועה הקיבוצית גליון 26 אביב תשמ " ט . 1989 * וכן ירושלמי יומא פ " ו ה " ג מג ע " א , נוסחה מקוצרת . במקורות הארצישראליים בונה הסיפור מתח מסוים לגבי דבריו התמוהים של שמעון הצדיק החוזה את מותו . תשובתו של שמעון הצדיק לשואלים התמהים נבנית בדרך של מתח הדרגתי , ויש בה לא מעט סממנים של מסתורין . ההסבר נעוץ לדבריו בתופעה מסוימת אשר ארעה ביום הכיפורים של אותה שנה , שהרי " בכל יום הכיפורים " [ על פי נוסח התוספתא ] או " בכל שנה ושנה " [ על פי נוסח הירושלמי ומדרש ויקרא רבה ] היה מזדמן לו בכניסתו אל קודש הקדשים זקן פלאי אחד : ' זקן אחד לבוש לבנים ועטוף לבנים נכנס עמי ויוצא , 'עמי מקודש הקדשים . בהופעתו של הזקן ניכרו שני מרכיבים : האחד קשור בכסותו הלבנה התואמת את רוח יום הכיפורים וטהרת הכוהנים . השני שייך לכניסתו ויציאתו עם הכהן הגדול אל קודש הקדשים וממנו . הראשון מרכיב של צבע , השני מרכיב של...  אל הספר
הוצאת ראובן מס בע"מ, ירושלים