טוב שברופאים לגיהנם

הקדמה המאמר התלמודי " טוב שברופאים לגיהינם " חייב התייחסות והתמודדות מצד הוגי הדעות היהודיים בכל הזמנים . הפרשנות שנולדה בעקבותיו , מוקדמת ומאוחרת , הונחתה על ידי הצורך לעדן את הישירות הבוטה של המאמר ולעקור ממנו את העוקץ המעליב והפוגע שמזיק בסופו של דבר לבריות . למעשה , פגעו כל הפירושים בהסבריהם ה'מלטפים' במקוריות ובכוונה של המאמר , וניסו לעקור ממנו את הפשט הברור . כדי לעמוד על משמעות האמירה ועל העומד מאחוריה אבחן קטעים ממקורות חז " ל : משנה , תוספתא ומדרשי ארץ ישראל , תלמוד בבלי וירושלמי , פרי יצירתם של תנאים ואמוראים במאות הראשונות לספירה . מתוכם , יש לקוות , ניתן יהיה להכיר את דמות הרופא באותם זמנים ומתוך כך ללמוד על היחס לרופא מצד הפרט ומצד הציבור היהודי דאז . ראוי לבדוק את מערכת היחסים בין חולה ורופא , חכם ורופא , התנהגותו המוסרית של הרופא , דרכי פעולתו ומאפייני דמותו כפי שנתפסו על ידי בני תקופת החכמים . מתוך כל אלה נעמוד על משמעותו של המאמר בהקשרו התלמודי ובמשמעותו המקורית . 1 פורסם ב " הרפואה , " עיתון ההסתדרות הרפואית בישראל , בעריכת פרופ' יעקב רותם , כרך , 134 חוברת . 1 . 5 . ...  אל הספר
הוצאת ראובן מס בע"מ, ירושלים