תוכן העניינים

הקדמה 12 גוף 19 " טוב שברופאים לגיהינום " 21 " ממשפחת דורקטי אני " 51 ניתוח להרחקת שומן ושמחת בני המעיים 62 זהירות שמיטת כרכשת 71 " תורה היא וללמוד אני צריך " 82 נפש 91 " זלגו עיניו דמעות " 93 הרהורי עברה 119 נשים ונבואה 127 מרים בין פרישות לנבואה 129 דבורה , אשתו של לפידות , האמנם ? 146 כוחן של מילים 165 " כל המוסיף גורע " 167 אגדת שמעון בן שטח וינאי ו " עיבודה " בספר האגדה 173 ' ליסטאה בליסטיותיה ידע' [ ליסטים בליסטותו ידע ] 202 שני עמים שני לאומים 215 " זה רץ להרוג וזה רץ להרוג " 217 שבת וארץ ישראל 235 שבת " ואתחנן " - " אעברה נא ואראה את הארץ הטובה " 237 השבת שלי 250 מפתחות 259  אל הספר
הוצאת ראובן מס בע"מ, ירושלים