אגדת שמעון בן שטח וינאי המלך

[ נוסחי ארץ ישראל ובבל ו " עיבוד " בספר האגדה ] חלק נכבד מאגדות חז " ל הן יצירות ספרותיות . עיבודן ביד לא זהירה פוגעת בשלמותן הסיפורית , אף כי הכוונה העומדת ביסוד העיבוד , ויש לברך עליה , היא להביא את הסיפורים אל ביתו ואל מדף הספרים של הקורא היהודי , מתוך הנחה שבדרך אחרת לא יגיע אליהם . עורכי " ספר האגדה " ראו את דברי האגדה ' עניים במקום אחד ועשירים במקום . 'אחר מגישתם משתמעת תפיסה שהאגדה כולה היא מסכת אחת שניתן להשלימה מתוכה . מי שעוסק בה יודע שאין הדבר כן . השלמת סיפור אחד מתוך הפרטים של משנהו , כלומר מן המקור " העשיר " אל " העני , " מעידה על ראיית הסיפור האחד כסיפור שיש בו מן המיותר , ותפיסת השני - כסיפור חסר . לעיתים מסייע בידינו הדבר לחבר זה לזה פרטים היסטוריים ועובדות , אבל מחבל במאמצים לעמוד על אופיה של גרסה סיפורית שלמה , שכן לכל מקור יש הקשר משלו , מסר , תוכן ואפיון מיוחדים אך לו . סיפורם של שמעון בן שטח וינאי המלך [ ספר האגדה , כרך , 'א ספר שני , " מעשי חכמים " [ 'ב הוא דוגמה חשובה של יצירת נוסח משולב ב " ספר האגדה , " שהושלם מתוך נוסחים שני ושלישי . 101 פורסם ב " עלי שיח " ה...  אל הספר
הוצאת ראובן מס בע"מ, ירושלים