הקדמה

עמוד:13

אותם מעשיות סבתא . אבל חכמים שאחרי תקופת התלמוד הגדירו את הספרות התלמודית הרחבה והדגישו כי כל הכלול בה שאינו בגדר הלכה , הוא למעשה אגדה . כך יוצא שחלק נכבד של התלמוד עוסק בעניינים של חכמת חיים ופילוסופיה , תורת מוסר ודרך ארץ , חכמה ולימוד מדעים , חכמת היומיום , משטר והנהגה , שחיתות השלטון ופגעיו , פיתויי השררה , חינוך לקטן ולגדול , יחסים בין איש ואישה לרבות יחסי מין , יחסים שבין תלמיד חכם לבין הוריו , מוריו , רבותיו , תלמידיו ובניו , ולמעשה עוסק בדברי אגדה . האגדה עוסקת גם בסיפורים ותיאורים של ענייני דין ומשפט המתרחשים ל'עיני' , 'הקורא בענייני כספים וממון , בעניינים של ארציות וגשמיות למן פרטי לבושו ותסרוקתו של אדם ועד למסעותיו בעולם הגדול [ בעיקר לרומי . [ מתוך היכרות קרובה עם העולם הרומי השליט , דנה האגדה רבות גם בענייני היררכיה ומדיניות באימפריה הרומית : בניהול קרבות ומלחמות גדולות כקטנות , באדמיניסטרציה ובאורחות חיים . בגילויים של אצילות הרוח מחד גיסא , ובגילויי פריצות והתנהגות גסה ומוסר ירוד מאידך גיסא . אין להתעלם , כמובן , מן העובדה שבגדר ' אגדה' נכללים גם דברי הבאי , מעשות עם , סיפורים ואגדות שלקח ומוסר השכל בצידם , חידות , דברי בדיחה וחידודין וסתם דברי חולין . מסתבר אפוא , כי האגדה היא הבשר הרך , הטעים והעסיסי של התלמוד , המחבר בין כל העצמות הקשות של ההלכה . * פעמים רבות נשאלתי על ידי תלמידי [ סטודנטים , מורים משתלמים ולומדי תורה לשמה בני גילים שונים , [ במה בדיוק עסקו חכמינו ז " ל מחוץ לדברי תפילה וענייני קודש ? הייתי רגילה לענות [ כמו כל יהודי ] בשאלה : ' במה לא עסקו ? אין נושא או עניין , כך אמרתי , בעולמנו הגשמי והרוחני , שלא נמצא אודותיו דברי חכמים בתלמוד , להוציא , אולי , טיסות לחלל' [ היום איני בטוחה כלל בעניין הטיסות לחלל . [ ברור לי כשמש , כי אין פרט או נושא העוסק בחיינו מעת היוולדנו ועד מותנו , שלא נוכל למצוא אותו בין דפי התלמוד בצורה זו או אחרת . * בספר זה קיבצתי דברי אגדה - " מיני סדקית , " אשר כתבתי בזמנים שונים בנושאים מגוונים של חיינו : על חיים , על מוות ומה שביניהם . בפרק ' גוף' כללתי דברי חכמים העוסקים ביחסנו הסבוך והמורכב אל הרפואה בכלל ואל הרופאים בפרט . על שנאת הרופאים שנולדה מתוך מבוכותינו

הוצאת ראובן מס בע"מ, ירושלים


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר