ניתוח להרחקת שומן ושמחת בני המעיים

פתח דבר הפעולה הכירורגית הראשונה במקורותינו , שלוותה בפעולת הרדמה , בוצעה עם תום ימי הבריאה בתנאי גן עדן , פשוטו כמשמעו . תיאורו של הניתוח הראשון בספרותנו המקצועית , אם כי היה קצר ותכליתי מאוד , הניח יסודות איתנים להתפתחות המקצוע אחריו . התיאור סוקר את מהלך ההרדמה : " ויפל ה' אלהים תרדמה על האדם ויישן , " את הניתוח עצמו : " ויקח אחת מצלעותיו , " ואת הכיסוי הפלסטי שלאחר מכן : " ויסגר בשר תחתנה . " " ויפל ה' אלהים תרדמה על האדם ויישן . ויקח אחת מצלעותיו ויסגור בשר תחתנה " ( בראשית ב , כ . ( מאז רבו הניתוחים והמנתחים במקומותינו ובמקורותינו . המאמר שלהלן יתאר ניתוח אחד מן המאה השנייה לספירה , על פי תיאורו של התלמוד הבבלי : רבי אלעזר בנו של רבי שמעון בן יוחי או : בר יוחאי [ ר' אלעזר ברשב " י , [ נודע בממדי גופו החריגים ובגודל כרסו בפרט . גם חברו רבי ישמעאל בר יוסי נודע בכרסו הענקית . האגדה התלמודית מתארת את המפגש בין שניהם בלשון ציורית מוגזמת , ובסגנון שעל גבול הפרודיה : 46 פורסם ב " הרפואה , " עיתון ההסתדרות הרפואית בישראל , כרך , 136 חוברת . 15 . 2 . 1999 , 'ד  אל הספר
הוצאת ראובן מס בע"מ, ירושלים