דילמות באתיקה רפואית

דילמות באתיקה רפואית

מחבר:
שנת ההוצאה: תשס"ב - 2002
מילות מפתח: אתיקה רפואית; פילוסופיה של המדע; מוסר רפואי; אתיקה מקצועית - פסיכיאטרים; אתיקה מקצועית - רופאים; מדע (פילוסופיה)
עם התקדמות הטכנולוגיה אנו נדרשים חדשות לבקרים להתמודד עם בעיות אתיות המתעוררות בעקבות רתימת הטכנולוגיה לצורכי הרפואה. הבעיות קשות וסבוכות ואין להן מענה מוחלט. ספר זה נועד להאיר סוגיות יסוד מהותיות המטרידות צוותים רפואיים ואנשים המתעניינים בתחום מרתק זה, תוך שימת לב למתרחש בישראל ולמתחים שהם אינהרנטיים לדיון הישראלי, דוגמת המתח שבין ליברליזם להלכה.
הספר נכתב על ידי חברי קבוצת הדיון והחשיבה באתיקה רפואית, שהתגבשה במכון ון ליר בירושלים. הם מייצגים את שש האוניברסיטאות בארץ, ובאים משדות מחקר שונים ומגוונים: רפואה, פילוסופיה ואתיקה, משפטים, עבודה סוציאלית וחינוך והלכה רפורמית.
מאמרי הספר פורשים בפני הקוראים מארג מרתק של סוגיות אתיות ברפואה. הם עשירים בתכנים, בדרכי מתודולוגיה ובכיווני חשיבה משלימים ולעתים סותרים, ויהוו כר נרחב לרעות בו מחשבתית. הספר יעניין סטודנטים ומומחים לרפואה, אנשי דת, אתיקה ומוסר, משפטנים, פסיכולוגים, עובדים סוציאלים, וכל המתעניינים בסוגיות, שמן הסתם ימשיכו להטריד אותנו במידה גוברת והולכת עם הכנסנו למאה ה-21. אל הספר
תוכן הספר:
מכון ון ליר בירושלים

הקיבוץ המאוחד

עמודים:
1  3  4  5  7  8  9  10  11  12  13