זכויות בריאות

זכויות בראות כרמל שלו מבוא עיקר העיסוק בתחום הביו אתיקה מתקיים בהקשר של שיקול הדעת המקצועי של אנשי רפואה , וכן בהקשר של היחסים בין רופא למטופל . במסגרת זאת , מקובל לדבר על זכויות המטופל או על זכויות החולה . אך תשומת לב מעטה ניתנת לשאלות אתיות המתעוררות בקשר למערכת הרפואה בכללותה . כמו כן נעלמו מן הדיון האתי עניינים הנוגעים למערכת הבריאות , שהרפואה מהווה רק חלק כה . נדמה , כי כרמה המערכתית הכוללת התמקד הדיון הציבורי והעיוני , ככל שהתקיים , בהיבטים הכלכליים והארגוניים . עם זאת , מתפתח בשנים האחרונות דיון חדש בהיבטים חברתיים של מערכות הרפואה והבריאות , שבו מוצע שיח על זכויות האדם כמסגרת אתית רעיונית לעבודה של העוסקים בתחומים אלה . בעוד הדיון הכלכלי ארגוני עוסק בנושאים של מבנה שוק הבריאות ומאפייניו או בניתוחים של עלות תועלת , מוסיף המושג של זכויות בריאות שיקולים של צדק חברתי , כמרכיב מרכזי בניתוח של המערכת ' . המושג "זכויות בריאות" מכיל סוגים שונים של זכויות אדם בהקשרים מגוונים .  אל הספר
מכון ון ליר בירושלים

הקיבוץ המאוחד