טבלה 2 שיעור הופעת שאתות בין מוקרני גזזת וקבוצות הביקורת בתום המעקב הראשון ‭(1974-1950)‬