הזכות לא להיוולד בפגם: פלוגתות של לוגיקה, ערכים ומדיניות משפטית

הזכות לא להיוולד בפגם : פלוגתות של לוגיקה , ערכים ומדיניות משפטית עמוס שפירא המקרה בטרם נישאה , נועצה אשה עם מומחה רפואי לגנטיקה לגבי האפשרות שפגם תורשתי קשה המכונה "מחלת הנטר , " שמשפחתה לוקה בו , יידבק בצאצאיה . היה מנוי וגמור עמה שאם קיים סיכון ממשי לכך , לא תביא לעולם ילדים ממין זכר ( המועדים מבחינה גנטית ללקות בנגע . ( היועץ הגנטי הבטיחה נאמנה שאין כל סיכון כזה , ובהסתמך על עצתו , הרתה האשה וילדה בן . למרבה האסון נולד התינוק כשהוא נגוע בפגם הגנטי האמור , ועקב כך צפוי לשיבוש חמור בהתפתחותו הגופנית והנפשית . עצת השווא של המומחה הגנטי נבעה מהתרשלות בהליכי הבדיקה והייעוץ . בעקבות זאת מוגשת תביעת נזיקין נגד היועץ הגנטי , בשמו ומטעמו של הרך שנולד במום ' . התביעה לפיצויים מושתתת על עילת "חיים בעוולה , " והיא מייחסת למומחה הנתבע אחריות בנזיקין כלפי הילד הלוקה בפגם תורשתי והטוען , שלא היה נולד כלל אלמלא התרשל הנתבע במילוי תפקידו המקצועי . ההתרשלות המיוחסת למומחה הגנטי נעוצה בכך שלא ביצע כהלכה את הבדיקות הרלוונטיות ומשום כך לא נתן להורים העתידיים את הייעוץ המתבקש . בכך הוא גרם ללידתו של התו...  אל הספר
מכון ון ליר בירושלים

הקיבוץ המאוחד