יתמות מתוכננת

יתמות מתוכננת רות לנדאו מבוא הטכנולוגיה הרפואית מאפשרת היום הולדה לאחר המוות או במילים אחרות , יתמות מתוכננת . בחלקו הראשון של המאמר אסקור תחילה את חידושי הרפואה בתחום ההפריה , לאחר מכן אציג את ההיבטים הפסיכו סוציאליים של הרצון בילדים מחומר תורשתי של אדם שאיננו עוד בין החיים , ושל היתמות והשלכותיה . בחלקו השני של המאמר אדון בסוגיות אתיות של תופעת היתמות המתוכננת : מי הם המעורבים בסוגיה ? האם ההחלטה על יתמות מתוכננת היא עניין פרטי או ציבורי ? על מי מוטלת האחריות להולדת יתומים מתוכננים ולגידולם ? למי גדולה יותר מחויבות החברה , לילדים שכבר קיימים או לילדים עתידיים ? ולבסוף , האם ניתן לראות בתופעה הנדונה עילה להפריה בעוולה ? בחלקו האחרון של המאמר אבחן את תופעת היתמות המתוכננת מההיבט המשפטי בישראל ובמדינות אחרות , ואדון ביישומי עקרון כבוד האדם , עקרון רווחת האדם ועקרון הצדק לגביה . במאמר זה אטען , שרצוי להימנע מיתמות מתוכננת בשל פגיעתה בעקרון כבוד האדם וחירותו , בעקרון הרווחה ובעקרון הצדק , מנקודת ראותם של המעורבים בתהליך בכלל , ומנקודת מבטו של הילד היתום , שהוא היעד של ההתערבות הרפואית , ב...  אל הספר
מכון ון ליר בירושלים

הקיבוץ המאוחד