ועדות אתיקה במוסדות רפואיים

ועדות אתיקה במוסדות רפואיים גרשון ב' גרונפלד מבוא ועדות האתיקה במוסדות רפואיים מהוות היום חלק בלתי נפרד ממערכת הבריאות בארצות הברית . בהשפעתן נוסדו בתחילת שנות התשעים ועדות אתיקה גם במספר מוסדות רפואיים בישראל , ובשנת 1996 הוכרו ועדות אלה לראשונה בחוק ישראלי . במאמר זה אני מבקש לבחון את תהליך התהוותן של ועדות האתיקה המוסדיות , את התפקידים שנועדו להן ואת אלה שנטלו על עצמן . מתוך התפקידים הללו אתמקד בזה שנראה לי כבעייתי שבהם : ייעוץ בהחלטות טיפוליות לגבי חולים . כיצד צריך להתבצע ייעוץ אתי קליני ? האם זהו תפקיד שוועדת אתיקה צריכה ליטול על עצמה ? מהן הסכנות והמגבלות בייעוץ קליני בנושאי אתיקה ? אלה רק חלק מן השאלות שעליהן אנסה להשיב . לבסוף , אבחן באופן ביקורתי את דמותה של ועדת האתיקה , כפי שהיא מצטיירת בחוק זכויות החולה , התשנ"ו . 1996- ועדת אתיקה היא קבוצה מולטי דיסציפלינרית , המורכבת מאנשי מקצועות רפואיים ופארא רפואיים ומנציגי קהילה , הפועלת במוסד רפואי שנוצרה במיוחד 1 כדי לענות על דילמות מוסריות המתעוררות במוסד . מובנו של המונח מבוסס על השימוש הנעשה בו בארצות הברית , ובניגוד לזה שבבריטנ...  אל הספר
מכון ון ליר בירושלים

הקיבוץ המאוחד