על אוטונומיה, סיוע להתאבדות והזכות למות בכבוד

על אוטונומיה , סיוע להתאבדות והזכות למות בכבוד רפאל כהן אלמגור מבוא נושא הזכות למות בכבוד הנו אחד הנושאים המורכבים והמרתקים באתיקה רפואית . עניינו בזכות החולה על גופה ובשאלה האם יש לשמר חיים בכל מחיר . בוויכוח T מובעות שתי עמדות עקרוניות . העמדה האחת מדגישה את קדושת החיים ורואה בחיים ערך פנימי ( intrinsic ) מהותי , אשר אין לקפדו . העמדה השנייה מדגישה את האוטונומיה של החולה ואת זכותה להכריע בשאלה האם לחיות או למות . אלו המצדדים בעמדה הראשונה גורסים כי החיים ניתנו לנו למשמרת ואין להפירם . לא אנו רשאים להכריע אם לוותר על חיים . אל לנו ליטול על עצמנו את מלאכתו של האל , כאשר עסקינן בפעולות המביאות לסיומם של חיים . גורמים שמרניים , בעיקר דתיים , הם המצדדים בעמדה זאת . מצטרפים לעמדה זו גם גורמים חילוניים הרואים בחיים ערך פנימי ואשר חרדים מפני תסמונת המדרון החלקלק , העלולה להביא לסיום חיים גם עת החולים מבקשים להמשיך לחיות . אלו המצדדים בעמדה השנייה אינם רואים בחיים ערך כשלעצמו . לדידם , החיים ניתנו לנו כדי שנוכל לממש מטרות מסוימות . על פי ראייה זו , החיים אינם בגדר מטרה שיש להשיגה או לשמרה בכל...  אל הספר
מכון ון ליר בירושלים

הקיבוץ המאוחד