תרומת איברם וההלכה

תרומת איברם וההלכה משה זמר ועל כן ניתנו למשה בסיני על פה דברים כוללים נרמזו בתורה כדי שעל ידם יוציאו החכמים שבכל דור ודור הפרטים המתחדשים . ( רבי יוסף אלבו ) המחסור באיברים להשתלה למעלה משלושים שנה עברו מאז השתלת הלב הראשונה , שנעשתה בדרום אפריקה בסוף שנת . 1967 בשנים הראשונות מתו רוב מושתלי הלב . במשך השנים נמצאו תשובות לרוב הבעיות הכירורגיות והרפואיות הכרוכות בניתוחי ההשתלה , אך נותרה הבעיה העיקרית . לא נמצא פתרון אלטרנטיווי למצב של מחסור באיכרים להשתלה . מחסור חמור זה הוא אחת הבעיות הקשות הקשורות באתיקה הרפואית היום . בכל יום מתים חולים הממתינים להשתלה , למרות העובדה שצוותי מנתחים מומחים ומנוסים עומדים מוכנים כדי שיוכלו בשעת הצורך להחליף את האיבר החולה . לרשות המנתחים עומד הציוד החדיש והמתוחכם ביותר והם מגובים במחקר רפואי מעמיק ובתרופות המאפשרות להתגבר על בעיות הדחייה של איבר מושתל . אולם חלק מהממתינים ימותו מפני שלא יימצא איבר המתאים להשתלה בגופם .  אל הספר
מכון ון ליר בירושלים

הקיבוץ המאוחד