טבלה 1 שלבים במחקר המעקב אחרי חולי גזזת שטופלו בשנים ‭1959-1948‬