גורמי סיכון וגורמי פיצוי: מדיניות הממשלה מול מוקרני הגזזת

גורמי סיכון וגורמי פיצוי : מדיניות הממשלה מול מוקרני הגזזת ברוך מודן ושלומית פרי מבוא מטרת האתיקה הרפואית היא להתוות קווים מנחים בתהליך קבלת החלטות מורכבות , במצבים חדשים ולנוכח שאלות חדשות . ההתקדמות המהירה בידע ובטכנולוגיה והארכת תוחלת החיים , יוצרים חשיפה ומודעות רבות יותר מדורות קודמים לטעויות . סיפור הגזזת הוא דוגמא לדילמה חברתית , רפואית ומוסרית . הדיון ביחס לקבלת החלטות באתיקה הרפואית מתבסס על אינטראקציה בין הידע ביחס לתופעה שבדיון , לבין העולם הנורמטיווי . מאמר זה נוגע בשאלה : האם ניתן לשפוט את העבר על פי הקריטריונים של ההווה , כאשר מאגר הידע , הערכים והמצבים החברתיים השתנו ? ננסה להבחין בין אחריותה של החברה לתוצאות טיפול רפואי , אשר ברבות הימים מתגלים נזקיו , לבין אשמתה . להלן נדון בשאלת חוק הפיצויים לנפגעי הגזזת . נעלה לדיון את המחיר האישי - הסבל הנפשי והרפואי - של הנפגעים , ואת אחריות החברה הישראלית של סוף שנות התשעים , המנסה להתמודד עם ההשלכות של ההתערבויות שנקטה בשנות החמישים . חברה המתחילה להיפתח לביקורת , ומוכנה להקשיב יותר למצוקות היחיד . נציין שמדינת ישראל היא המדינה ה...  אל הספר
מכון ון ליר בירושלים

הקיבוץ המאוחד