דילמות באתיקה רפואית

עמוד:4

Moral Dilemmas in Medicine Editor : Raphael Cohen- Almagor עורכת מפיקה - שרה סורני מביאה לדפוס - תמנע הורוביץ for permission to use a photograph of the Anatomical Theatre Biblioteca Comunale deU'Archiginnasio , Comune di Bologna , We are grateful to the מסת"ב ISBN 965-02-0171-8 ( p ! תשס"ב , מכון ון ליר בירושלים / הוצאת הקיבוץ המאוחד Hakibbutz Hameuchad Publishing House © 2002 , by the Van Leer Jerusalem Institute / דפוס "חדקל" בע"מ , תל אביב

מכון ון ליר בירושלים

הקיבוץ המאוחד


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר