בעיות אתיות בברירת חולים לטיפול נמרץ

בעיות אתיות בבהרת חולים לטיפול נמרץ איתי בנטוב וצ'רלס ספרונג מבוא יחידות לטיפול נמרץ קיימות כשלושים שנה ומאפשרות ניטור וטיפול מורכב בחולים במצבים מסכני חיים . מספר המקומות ביחידות לטיפול נמרץ מוגבל , ועל כן נוצרות בעיות יומיומיות בתהליך קבלת ההחלטות לגבי קבלת חולים ליחידות אלה ולגבי שחרורם מהן . ברוב המוסדות מתקבלת ההחלטה על אשפוז בטיפול נמרץ או על שחרור חולה מן היחידה על ידי מספר רב של מקבלי החלטות , עלפי קריטריונים לא אחידים . מחקרים בודדים בלבד בדקו את תהליך קבלת ההחלטות בברירת חולים לטיפול נמרץ . ברירה זאת היא החלטה הרת גורל , והיא נעשית על בסיס מידע מצומצם . במאמר זה ננסה להעלות את הבעיות האתיות הכרוכות בתהליך זה . רקע כללי עד מלחמת העולם השנייה , היו הזיהומים סיבה שכיחה לתמותה של אוכלוסייה צעירה ובריאה . עם התפתחות האנטיביוטיקה הפכו זיהומים "פשוטים" לסיבה נדירה לתמותה . כיום עוסקת הרפואה המודרנית בניסיון לתת מענה לתחלואה של מספר מערכות במקביל ( לדוגמא אי ספיקה רב מערכתית - הכוללת אי ספיקה נשימתית , לבבית וכלייתית - הדורשת הנשמה מלאכותית , הזלפה תוך ורידית רציפה של תרופות ודיאליזה...  אל הספר
מכון ון ליר בירושלים

הקיבוץ המאוחד