טבלה 2 י שכיחות דפוסי ההתמודדות בקטגוריות ה"החלטה" השונות