סוגיות אתיות ביצירת ילדים באמצעות אם פונדקאית

סוגיות אתיות ביציות ילדים באמצעות אם פונדקאית רוזלי בר מנןא בספר בראשית בפרק א , פסוקים 28-27 נאמר : ... " זכר ונקבה ברא אתם , ויברך אותם אלהים ויאמר להם אלהים פרו ורבו ומלאו את הארץ . " אכן , מצוות פרו ורבו היא מצווה בסיסית , והיצר לשמירת הגנים הנו ארכאי , אולם בכל הדורות היו זוגות שלא הצליחו להביא צאצא לעולם . הרפואה והטכנולוגיה המודרניות נחלצו לעזרת הזוגות העקרים , וכיום קיימות אפשרויות רבות לרבייה בעזרת 2 1 הרפואה , ( MAP ) כולל שימוש בכלי רבייה חליפיים . ( ARV ) מעורבות הרופא בתהליכי רבייה אלה הנה הכרחית , והרופא נעשה בעל כורחו שותף לאותם אירועים ותהליכים , שבדרך הטבע שייכים לצנעת הפרט . מלבד השיקולים הרפואיים ה"טהורים , " חייב הרופא לעסוק בכל הסוגיות האתיות והפסיכולוגיות הכרוכות בתהליך , ועליו לבדוק כיצד הם מתיישבים עם ארבעת העקרונות 3 ( הצווים ) המקובלים : Georgetown Mantra ^ א . האוטונומיה של הפרט ; ב . עשיית הטוב ; ג . הימנעות מגרימת נזק ; ד . עשיית צדק . דוד הד , שטבע את המושג "גנאתיקה , " מגדיר אותו בספרו Genethics כעיסוק בערכים של קיום וזהות של בני אנוש - אותן ההחלטות הקשור...  אל הספר
מכון ון ליר בירושלים

הקיבוץ המאוחד