ההתמודדויות האתיות של סטודנטים לרפואה

ההתמודדויות האתיות של סטודנטים לרפואה שמעון גליק ועדנה בנשלום א . מבוא בעשור האחרון ניתנת בקהילה הרפואית תשומת לב גוברת לבעיות אתיות מסוגים שונים . דיונים רציניים מתקיימים בנושא של חוסר הגינות במחקר רפואי ' והוקמו מנגנונים שונים לפיקוח על מוסדות המבצעים מחקר רפואי . חוקרים הממומנים בארצות הברית על ידי ( NIH ) National institute of Healths 2 מחויבים כעת גם בקורס פורמלי העוסק באתיקה של המחקר . בעיות אתיות עלו לדיון ציבורי גם במישור הרפואה הקלינית - דיווחים כוזבים למימסד , לחברות ביטוח ולחולים ; בעייתיות בשמירה על זכויות החולה , ועוד . סביר להניח ששורשי תופעות אלו ואחרות הם עמוקים , ושניתן וראוי לאתרם ולזהותם עוד מראשית ההיחשפות למקצוע .  אל הספר
מכון ון ליר בירושלים

הקיבוץ המאוחד