החולה הנוטה למות: מבט השוואתי בין "ערכים דמוקרטיים והלכתיים"

החולה הנוטה למות : מבט השוואתי בין "ערכים דמוקרטיים והלכתיים " אברהם שטינברג מבוא הבעיות המוסריות , ההלכתיות והמשפטיות הקשורות לחולה הנוטה למות , המכונה "נוטה למות , " הן מהקשות ומהנדונות ביותר ברפואה המודרנית . להערכתי , לא ניתן להגיע לפתרון אוניוורסלי ומוסכם על כולם לבעיית החולה הנוטה למות . הדילמות הקשורות בנושא זה הן רבות ומורכבות , וניתן למצוא צידוקים פילוסופיים , משפטיים ודתיים לכל כיוון של חשיבה ופעולה . מטרות מאמר זה הן : א . להציג את הנתונים הרפואיים מדעיים הרלוונטיים לדיון בסוגיית החולה הנוטה למות , לדון במושגים ובערכים הפילוסופיים הרלוונטיים , ולהציג את העקרונות ההלכתיים הרלוונטיים . ב . לדון במגוון אפשרויות הטיפול בחולה הנוטה למות , ולהשוות את הגישה הדמוקרטית והגישה ההלכתית לפתרונות ספציפיים אלו . ג . לדון במגוון הגורמים היכולים להשפיע על ההחלטה הסופית , ולהשוות את יתרונותיהם וחסרונותיהם מבחינת מערכת הערכים הדמוקרטיים וההלכתיים . ד . להציג שורה של פתרונות מעשיים ומפורטים לבעיית היחס לחולה הנוטה למות , בדרך של איזון סביר בין העקרונות הדמוקרטיים לבין העקרונות ההלכתיים ברוח חו...  אל הספר
מכון ון ליר בירושלים

הקיבוץ המאוחד