"להשאיר חיים אחריך": יילוד העובר מגוף הנפטרת - האומנם בכל מקרה?

" להשאיר חיי םאחריך" : יי לוד העובר מגוף הנפטרת - האומנם בכל מקרה ? רות הלפרין קדרי א . מבוא מאמר זה יעסוק במצבי משבר , אשר כמו כל מצבי משבר בתחום הרפואה , מציגים בפני הצוות הרפואי המטפל דילמה אתית קשה . אלא שהמצבים הנידונים כאן מערבים "יחידה מטופלת" שונה מן הרגיל , יחידה שאיננה "יחידה , " אך גם אינה ממש זוג . זוהי היחידה "אם עובר . " עצם הבחירה במונח המתאים והנכון ביותר לתיאור המושא לטיפול הרפואי במצבים אלה , כבר טומן בחובו משמעויות שהן מעבר לסמנטיקה , שיש בהן כדי להשפיע על קבלת ההחלטות הטיפוליות בדילמות אתיות אלה . התייחסות למושא הטיפול כאילו מדובר בשני פציינטים , אם ועובר , כפי שאכן נעשה כדרך שבשיגרה בחלק ניכר מספרי הרפואה בתחום הגינקולוגיה והמיילדות בשנים האחרונות ' , עשויה להוליך באופן טבעי לגישה אשר תכונה כאן בהמשך '' תיזת הנפרדות , " בעוד שהקפדה על התייחסות למושא הטיפול כאל יחידה אחת , בעלת אפיונים ייחודיים , 2  אל הספר
מכון ון ליר בירושלים

הקיבוץ המאוחד