טבלה ‭:1‬ התפלגות דילמות ה"החלטה" על־פי דפוסי ההתמודדות עמן