תוכן העניינים

עמוד:9

אסא כשר " יתמות מתוכננת : " התמונה המאוזנת 221 עמוס שפירא הזכות לא להיוולד בפגם : פלוגתות של לוגיקה , ערכים ומדיניות משפטית 239 דוד הד הזכות לא להיוולד בפגם ? 255 שער שלישי השתלות איברים וסוף החיים בראי ערכים הלכתיים וליברליים משה זמר תרומת איברים וההלכה 265 אברהם שטינברג החולה הנוטה למות : מבט השוואתי בין "ערכים דמוקרטיים והלכתיים " 283 רפאל כהן אלמגור על אוטונומיה , סיוע להתאבדות והזכות למות בכבוד 322 שער רביע * מדיניות טיפולית איתי בנטוב וצ'רלס ספרונג בעיות אתיות בברירת חולים לטיפול נמרץ 355 אבי עורי היבטים אתיים ברפואה שיקומית 370 ברוך מורן ושלומית פרי גורמי סיכון וגורמי פיצוי : מדיניות הממשלה מול מוקרני הגזזת 388 מפתח השמות והעניינים 412 על מחברי המאמרים 418

מכון ון ליר בירושלים

הקיבוץ המאוחד


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר