"מצדה": ההגנה על ארץ-ישראל במלחמת העולם השנייה

"מצדה": ההגנה על ארץ-ישראל במלחמת העולם השנייה

מחבר:
שנת ההוצאה: תש"ן - 1990
מילות מפתח: ארץ-ישראל; מלחמת העולם השנייה; הגנה (ארגון); ארץ ישראל; א"י; אי; א.י.; א. י.; Land of Israel; מלחמת העולם השניה; מלחה"ע השניה; מלחה"ע השנייה; מלחמת העולם ה 2; מלחמת העולם ה II; מלחה"ע ה 2; מלחה"ע ה II; הגנה (אירגון); ארגון "ההגנה"; אירגון "ההגנה"; הגנה; ארגון; אירגון
תוכנית "מצדה" על הכרמל נשתרשה, לדעת המחבר,  כאחד המיתוסים המפורסמים בתולדות היישוב, ומסמלת את נכונותו של היישוב להגן על עצמו מול סכנת הפלישה הגרמנית בשנים 1942-1940. במחקרו, בוחן פרופ' גלבר את הממשות של תוכנית "הצפון" (או תוכנית "מצדה") של ה"הגנה", לנוכח רצינות איום הפלישה; וכן את התוכניות האופרטיביות של הצבא הבריטי, לצד הויכוחים הפנימיים שהתנהלו ביישוב, על דרכי השתתפותו במלחמה.
המחבר מעמת את הזיכרונות והעדויות שיצרו את המיתוס, עם התמונה המתקבלת מן התיעוד של אותה תקופה -אשר חלקו מתפרסם כאן לראשונה.   אל הספר
נושא/נושאים: , 1948-1881
תוכן הספר:
הוצאת אוניברסיטת בר אילן

עמודים:
1  2  3  4  5  6  7  9  10  11  12  13