ארץ־ישראל והיישוב בפרוץ מלחמת־העולם השנייה

עמוד:13

ואלפי שוטרים בריטים בגיל הגיוס מרותקים לשמירה על הביטחון הפנימי בארץ ישראל ! אותה שעה מגויסים בארץ 15 אלף שוטרים מוספים ( נוטרים ) יהודים , אך בהיעדר פיקוד , חימוש ואימון , ביכולתם למלא תפקידים מוגבלים בלבד . בלי אימון מוקדם והכשרת סגל מפקדים , אין כוח זה יכול לקבל על עצמו אחריות לביטחונה של הארץ אם יישנה המרד הערבי . לעומת זה הדגימו פלגות הלילה המיוחדות בהנהגתו של וינגייט , כי תחת פיקוד נחוש ולאחר אימון הולם יכול כוח יהודי קטן למלא את משימותיהם של כוחות בריטיים גדולים . לפיכך יש להתחיל מיד באימונו של גרעין מפקדים לכוח הזה , במגמה להקימו בתוך חודשים אחדים . אלף קצינים יאומנו בבריטניה , מחציתם מארץ ישראל ומחציתם השנייה מיהודי הגולה , וישמשו גרעין לכוח של 20 אלף איש , תחת פיקוד עליון בריטי ( ובכך כיוון וינגייט לעצמו . ( כוח זה יתבסס על הנוטרים היהודים בארץ , שלדעת וינגייט אפשר להכשירם 4 לתפקיד בתוך ארבעה שבועות . התזכיר משקף את התפיסה הציונית ערב המלחמה ובראשיתה , לפיה האינטרס היהודי במלחמה מתמקד בארץ ישראל , והמאמץ הצבאי היהודי צריך להיות מכוון להבטחת ביטחונו של היישוב , ואגב כך של הארץ כולה . על ידי זה ישחרר הכוח היהודי את הצבא הבריטי המוחזק בארץ ישראל לשם דיכוי המרד הערבי ומניעת הישנותו , יתרום לאינטרס הבריטי וישתלב במאמץ המלחמה הכללי . אולם התכניות שהוכנו בסתיו 1939 על ידי וייצמן ועמיתיו בלונדון , לא שיקפו בהכרח את תחושותיו ורצונותיו של היישוב בארץ ישראל . עצם התלות הצבאית בבריטניה נעשתה קשא מנשוא , ככל שהתברר במהלך החודשים הראשונים של שנת 1939 ששוב אין היא מבוססת על אינטרס מדיני משותף . בריטניה הלכה ונעשתה בעיני מקצת מן היישוב ליריב , שיש להיאבק בו ובמדיניותו , ובו בזמן היא היתה משענתו היחידה של היישוב נגד הערבים , ולא כל שכן נגד אויב אירופי , בשעת מלחמת עולם . סתירה זו השפיעה על תפיסתה של הנהגת היישוב לגבי שאלות של הגנת היישוב והארץ בכל תקופת המלחמה . הנוסחה , שטבע בן גוריון בספטמבר 11939 מאבק ב"ספר הלבן" כאילו אין מלחמת עולם , ושותפות במלחמה כאילו אין "ספר לבן , " נטתה לצד זה או זה לפי התפתחות מהלכי המלחמה . בחודשיה הראשונים של המלחמה , קודם שהתפשטה למזרח התיכון , נטה פירוש הנוסחה לצד המאבק . ככל שגברה תחושת הסכנה הנשקפת לארץ ישראל נטה הפירוש לצד השותפות . לאחר המערכות באל עלמיין ובסטלינגרד שבה המטוטלת ונטתה , מתהילת שנת , 1943 לצד המאבק . הסבך המדיני והפסיכולוגי , שהיה היישוב נתון בו ערב פרסום "הספר הלבן"

הוצאת אוניברסיטת בר אילן


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר