4.3 הערכת הנעשה בקרב הערבים (תחילת יולי 1942)

4 . 3 הערכת הנעשה בקרב הערבים ( תחילת יולי ( 1942 א . ה ע ר ה כ ל ל י ת השורות הבאות נכתבות לאחר נפילת מרסה מטרוח - ובימי הקרב הגדול על 3 אלכסנדריה . התפתחות עניינים מפתיעה במהירותה ותהפוכותיה , וכל שינוי בחזית עלול לגרור אחריו שינוי במצב העניינים בארץ . בהגבלה זו יש לקבל את הדברים הבאים . ועוד זאת ! המלחמה התנהלה עד כה במדברות . גם הצבא הכובש וגם הצבא הבריטי הנסוג טרם באו במגע עם יישוב ; לכן אין אפשרות להעריך את התנהגותם של התושבים במצב זה . יתכן והתנהגותם של המצרים תשמש אות ליתר הארצות . לפחות עתה לומדים חוגים אחראיים של ערביי הארץ מהתנהגותם זו . בוטחים באחריותו של נחאס פחה ובידיעתו את העניינים ולומדים מעמדתו של הוופד , כי המערכה טרם הוכרעה ועדיין יש לצפות להתפתחות העניינים . ב . מצב הביטחון עלינו לציין כמה נקודות שאינן קשורות בהתפתחות העניינים בחזית ושהן בבחינת תוספת לסקירתנו הקודמת : ( 1 קניית הנשק בדרום עדיין נמשכת . 6 ועידת סנט ג'יימס בפברואר , 1939 שקדמה לפרסום "הספר הלבן . " 1 המקור - . אצ"מ , . S 25 / 4129 הסקירה נכתבה על ידי אליהו ששון , המזרחן הבכיר של המחלקה המדינית של הסוכ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן