ביבליוגרפיה

ביבליוגרפיה אבידר , יוסף , בדרך ל צ ה " ל . תל אביב , . 1973 באואר , יהודה , דיפלומטיה ומחתרת . מרחביה , , . 1966 "ארץ-ישראל במלחמת העולם השנייה , " ילקוט מורשת , י' ( אפריל , ( 1969 עמ' . 108-89 ברנר , אורי , נוכח איום הפלישה הגרמנית לארץ ישראל בשנים , 1942-1940 מקורות ועדויות . מהדורה ראשונה — יד טבנ קין . 1981 מהדורה שנייה מתוקנת . 1984 — , לצבא יהודי עצמאי : הקיבוץ המאוחד בהגנה . 1 9 4 5 — 193 9 , יד טבנקין , תשמ"ה . גלבר , יואב , ספר תולדות ההתנדבות ; כרך אי ההתנדבות ומ קומה במדיניות הציונית והיישובית , . 1942-1939 ירושלים , ; 1981 כרך ג' נושאי הדגל . ירושלים , . 1983 , "צבא סדיר מול מחתרת — הקמת הכוח הצבאי של היישוב במלחמת העולם השנייה , " קתדרה , מס' 13 ( אוקטובר , ( 1979 עמ' . 169-144 גלעד , זרובבל ( עורך , ( מגן בסתר . ירושלים , , . 1948 ספר ה פ ל מ " ח , כרך אי , תל אביב , . 1955 הכהן , דוד , עת לספר . תל אביב , . 1974 הירשוביץ , לוקאס , הרייך השלישי והמזרח הערבי . תל אביב , . 1966 כנען , חביב , מאתיים ימי חרדה . תל אביב , . 1975 כרמי , ישראל , בדרך לוחמים . תל אביב , . 196...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן