2.2 הערכות היישוב

2 . 2 הערכות היישוב 2 . 2 . 1 וזרשומת מפגישת גשיא הוועד הלאומי , יצחק כן צבי , עם הנציב העליון ( 2 . 5 . 1941 ) 1 ראיון עם הנציב הפגישה עם הנציב העליון נתקיימה באחד במאי בשעה 12 בדיוק ... הראיון היה ביחידות אתי ונמשך כשעה וחמישה רגעים . בתחילה שאלני אם אני מתכוון להגיש לו דברים בכתב , ועניתי על זה 6 המקור 7 . P . R . O . W . O ., 193 / 67 , המקור ! שם , 1 . 216 / 121 המקור : אצ"מ , . S 25 / 23 יצחק בן צבי שימש באותה תקופה , לאחר התפטרותו של פנחס רוטנברג , כנשיא הנהלת הוועד הלאומי . בתפקידו זה היה נציג היישוב כלפי השלטונות ( בעוד שהסוכנות היהודית ייצגה , על פי הגדרת תפקידה , את בשלילה בהוסיפי שיש בידי רשימות בעברית אך לא בצורת תזכיר . הוא לקח עפרון ורשם בידו כפעם בפעם הערות . אמרתי , שגורלו של היישוב היהודי בארץ ישראל קשור עם גורלה של בריטניה ועם תוצאות המלחמה הזאת . אמנם יש לנו חילוקי דעות עם הממשלה הבריטית בנוגע לקו המדיני , אולם בשאלות המלחמה והניצחון האינטרסים של העם היהודי מזדהים במאה אחוז עם אינטרסי בריטניה הגדולה .  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן