4.4 דין־וחשבון של בן־חור על תכנון נסיגת החיילים העברים ממצרים (10.7.1942)

4 . 4 דין וחשבון של בן חור על תכנון נסיגת החיילים העברים ממצרים ( 10 . 7 . 1942 ) . 3 / 7 הגענו לקהיר בבוקר . עד הצהריים מסרתי הוראות לאנשים וחילקתי 5 3 2 להם את השטח . ב . נ ,. אלקס . ו י . פ . •• —מקנטרת עד קססין . י . ט . מקסםין עד תל אל כביר ועד בכלל . אני —קהיר והסביבה הקרובה . ההוראות א . למצוא את היחידות , את האנשים בהן ולקבוע קשר ביניהם ואתנו . ב . למסור את הצו ולקבוע דרכי ביצועו . ג . טיפול בא . ט . ס .. ד . טיפול באזרחים בשתי הערים . ה . לחפש את 5 וו . ט . ואת 462 ג . ט " . . ו . על י . פ . הוטל נוסף לזה להקים קשר עם הארץ . נקבעו דרכי קשר בינינו לזמן העדרם . כל אחד מהם חייב לחזור עם סיום תפקידו — במקרה של סיבוך הוא חופשי , ומצטרף לאחת היחידות . נתתי לאנשים כסף להוצאות . אחרי הצהריים ביררתי עם צ . וד"ר ג . את המצב וקבענו את העבודה להבא . . 4 / 7 לפני הצ [ הריים ] ישיבת הוועד . קיבלתי כסף שהייתי חייב לצ . עבור 8 האנשים , והוחלט על פתיחת הקלוב הערב במוצאי שבת . ביררנו וקבענו את שאלת הבית אוכל שבקלוב , כי בלי זה הוא מאבד הרבה מערכו . אח [ ר ] הצ [ הריים ] הייתי אצל נהגי הנאפ"י וא...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן