תוכן העניינים

עמוד:7

קיצורים וראשי תיבות אג"ג — ארכיון בן גוריון א"ה — ארכיון ההסתדרות ( הוועד הפועל ) אמ"ע — ארכיון מפלגת העבודה אצ"ל —ארגון צבאי לאומי אצ"מ —ארכיון ציוני מרכזי אוג"ה —ארכיון תולדות ה"הגנה" הקגה"ט — הקיבוץ המאוחד חי"ש — חיל שדה לח"י — לוחמי חרות ישראל מפא"י —מפלגת פועלי ארץ ישראל סת"ה —ספר תולדות ה"הגנה" פו"ש — פלוגות שדה שי'י — שירות ידיעות F . O . — Foreign Office CO . — Colonial Office CAB - Cabinet Papers BA-MA — Bundes Archiv — Miltar Archiv AIR — Air Ministry Files W . O . — War Office S . O . E . — Special Operations Executive S . I . M . E . — Security Intelligence Middle East R . A . F . — Royal Air Force P . R . O . — Public Record Office PREM — Prime Minister Private Office Files P . S . — Palesinte Scheme M . I . — Military Intelligence

הוצאת אוניברסיטת בר אילן


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר