תוכן העניינים

עמוד:6

2 . 2 הערכות היישוב 2 . 2 . 1 102 תרשומת מפגישת נשיא הוועד הלאומי , יצחק בן צבי , עם הנציב העליון 2 . 2 . 2 ; 102 ( 2 . 5 . 1941 ) מברקי אזעקה למנהיגות הציונית בבריטניה ובארצות הברית ( אביב 2 . 2 . 3 ; 106 ( 1941 מחשבות על אופן קבלת פניהם של הגרמנים למקרה של כיבוש הארץ 2 . 2 . 4 ; 109 ( 23 . 5 . 1941 ) לקט ידיעות ש"י ( סוף מאי . 113 ( 1941 . 3 תכנון ההגנה על סוריה וארץ ישראל 3 . 1 תכניות הבריטים 115 3 . 1 . 1 מכתב ממוין לצ'רצ'יל 3 . 1 . 2 ; 115 ( 16 . 6 . 1941 ) הוראות הבריטים לחבל במתקנים חיוניים 3 . 1 . 3 ; 116 ( 18 . 10 . 1941 ) הנחיות המפקד הראשי לתכנון ההגנה על המזרח התיכון . 117 ( 18 . 10 . 1941 ) 3 . 2 התכונה ביישוב לנוכח סכנת הפלישה — תחילת 3 . 2 . 1 120 1942 מכתב מן המחלקה המדינית של הסוכנות למשרד הציוני בלונדון 3 . 2 . 2 ; 120 ( 29 . 3 . 1942 ) הצעת הרמטכ"ל להקמת "משמר מולדת" 3 . 2 . 3 ; 122 ( 25 . 3 . 1942 ) פרוטוקול ישיבת מזכירות מפא"י 3 . 2 . 4 ; 125 ( 13 . 4 . 1942 ) שיחת ישראל גלילי עם מפקדים ב"הגנה" 3 . 2 . 5 ; 128 ( 17 . 5 . 1942 ) הצעת המחלקה המדינית להקמת "משמר מולדת" יהודי בארץ ישראל 3 . 2 . 6 ; 135 ( 20 . 4 . 1942 ) הצעה לתכנית חבול בארץ במקרה שתכבש ע"י האויב 3 . 2 . 7 ; 141 ( 22 . 1 . 1942 ) הוראות מטה ה"הגנה" להתגוננות מפני צנחנים גרמנים . 148 ( 27 . 4 . 1942 ) 4 . "ימי א ל ע ל מ י י ן — " קיץ 1942 4 . 1 סדר הכוחות הבריטי במורח התיכון 4 . 2 ; 154 ( 28 . 6 . 1942 ) פרו טוקול הפגישה של משלחת היישוב עם הנציב העליון 4 . 3 ; 155 ( 1 . 7 . 1942 ) הערכת הנעשה בקרב הערבים ( תחילת יולי 4 . 4 ; 160 ( 1942 דין וחשבון של בן חור על תכנון נסיגת החיילים העברים ממצרים 4 . 5 ; 164 ( 10 . 7 . 1942 ) הוראות מוקדמות לתכנית א / צ . 168 ( 14 . 8 . 1942 ) ביבליוגרפיה 179

הוצאת אוניברסיטת בר אילן


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר