תכניות ההגנה על ארץ־ישראל במלחמת־העולם השנייה

תכניות ההגנה על ארץ ישראל במלחמת העולם השנייה הקדמה ארץ ישראל לא היתה לזירת קרבות במלחמת העולם השנייה , ובכל זאת העסיקו שאלות הקשורות בתכנון הגנתה , הן את הצבא הבריטי במזרח התיכון , והן את הנהגת היישוב וראשי ארגון ה"הגנה . " שלוש פעמים במהלך המלחמה : ביולי , 1940 באביב 1941 ובקיץ . 1942 נראה היה כי המלחמה עלולה להגיע לגבולות הארץ , ותכניות הגנתה תעמודנה במבחן הביצוע . חיבור זה הוא מבוא למבחר התעודות המופיעות בהמשכו , ועניינו לבחון את הגישות השונות לשאלת ההגנה על ארץ ישראל על רקע מהלכי המלחמה הכלליים ; לסקור את התכניות שהוכנו אם תגיע המלחמה לגבולות הארץ , ולבדוק את מידת התפתחותן ; לברר באיזו מידה התקימו באותה תקופה תיאום ושיתוף פעולה עם השלטון הבריטי —הצבאי והאזרחי —וכל זאת על רקע מערכת היחסים הכוללת בין היישוב והתנועה הציונית לבין בריטניה . הניתוח מסתמך על תעודות ארכיוניות שחלקן טרם פורסמו ורואות כאן אור לראשונה . בעזרת תעודות אלו ננסה להעריך , מתוך גישה ביקורתית , את ספרות הזכרונות והתיעוד שבעל פה , שעליהם הסתמכה בעיקר עד כה ההיס טוריוגרפיה של התקופה .  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן