3.2 התכונה ביישוב לנוכח סכנת הפלישה — תחילת 1942

3 . 2 התכונה ביישוב לנוכח סכנת הפלישה — תחילת 1942 3 . 2 . 1 מכתב מן המחלקה המדינית של הסוכנות למשרד הציוני בלונדון ( 29 . 3 . 1942 ) י 3 Dear Linton , 2 March 29 th , 1942 Jerusalem , is assuming ever graver proportions . Reports are reaching the ... In the general background of the situation all this , of course , 2 גשר נהריים על הירדן . 1 המקור : אצ"מ , . S 25 / 1684 תעודה זו היא דין וחשבון המסכם את המצב בארץ ישראל ובשכנותיה , והוא מסתמך על המידע העצמי של המחלקה המדינית בסוכנות , מידע שהושג באמצעות פעילותם של סוכני הש"י ומודיעין . הדינים וחשבונות של הש"י שעליהם מסתמך הכותב מרוכזים באצ"מ 2 . S 25 / 64 יוסף לינטון , מזכיר המשרד הציוני בלונדון באותה תקופה . 3 מתייחס לחלקו הראשון של המכתב , שלא הובא כאן , העוסק בהתגייסות הערבים לצבא הבריטי בארץ . the German forces who are to invade the Middle East via Cyprus . about 6-700 of their followers are to be the first to arrive with front is to be opened in Syria . The Mufti , Rashid el-Keilani and have sent messages from there that in the ne...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן