התכונה ביישוב לנוכח סכנת הפלישה בתחילת 1942

התכונה ביישוב לנוכח סכנת הפלישה בתחילת 1942 בפני הנהגת היישוב נגזרה באותה תקופה תמונת מצב מפרספקטיבה שונה לגמרי של מהלכי המלחמה ושל הבעיות שהיא מציבה בפני היישוב . לאחר מהלכי המלחמה בעירק ובסוריה והשתלטותם על אירן בקיץ , 1941 הרגישו עצמם הבריטים בטוחים בעורפם , והמעיטו בערכה של חתרנות מבפנים כבעיה צבאית אפשרית . שלא בבריטים , המשיכו הנהגת היישוב וחוגים חשובים בתוכו לחשוש בראש וראשונה מן האויב שבתוך הארץ . על הערבים היה ידוע להם הרבה יותר מאשר על הנעשה בחזיתות המלחמה , ולכן התמקדה הערכת המצב שלהם בנעשה בקרבם של ערביי ארץ ישראל , וכפי שנראה , לא בהתאם לסכנה הריאלית שנשקפה מהם . ביולי 1941 הקימו הגרמנים ביוון מרכז הדרכה שנועד להכשיר ערבים לבצע פעולות ביון וחבלה בעורפם של הבריטים במזרח התיכון . חניכי המרכז גויסו מבין השבויים הערבים מארץ-ישראל , שנפלו בידי הגרמנים במערכת יוון באפריל , 1941 ומבין תומכי ה"ציר , " שנמלטו מסוריה ומעירק 112 לתורכיה לאחר כיבושן על ידי הבריטים . עד סוף שנת 1941 קיבלו את הכשרתם במרכז ההדרכה באתונה 30—25 איש בלבד . הגרמנים נכשלו במאמציהם למשוך אליהם את מאות אנשיו של...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן