מצדה: ההגנה על ארץ -ישראל במלחמת העולם השניה

תוכנית "מצדה" על הכרמל נשתרשה , לדעת המחבר , כאחד המיתוסים המפורסמים בתולדות היישוב , ומסמלת את נכונותו של היישוב להגן על עצמו מול סכנת הפלישה הגרמנית בשנים . 1942—1940 במחקרו , בוהן פרופ' גלבר את הממשות של תוכנית "הצפון" ( או תוכנית " מצדה ( " של ה"הגנה , " לנוכח רצינות איום הפלישה ; וכן את התוכניות האופרטיביות של הצבא הבריטי , לצד הויכוחים הפנימיים שהתנהלו ביישוב , על דרכי השתתפותו במלחמה . המחבר מעמת את הזיכרונות והעדויות שיצרו את המיתום , עם התמונה המתקבלת מן התיעוד של אותה תקופה — אשר חלקו מתפרסם כאן לראשונה . יואב ג ל ב ר הוא פרופ' מן המניין בחוג ללימודי ארץ ישראל , ראש מכון שטרוכליץ לחקר השואה , וראש מוסד הרצל לחקר הציונות , באוניברסיטת חיפה . המכון לחקר מחתרות ע"ש מנחם בגין חוקר את תופעות המחתרות כגורם בחיי אומות , מניעיהן וסיבותיהן , מתחקה אחר דרכי אירגונן ופעילותן של מחתרות וזיקתן לגורמים שמחה להן . המכון מעודד מהקרים השוואתיים בין התפתחויות וגילויים של מחתרות שפעלו בתקופות שונות בנסיבות דומות . " מצדה" ההגנה על ארץ ישראל במלרומת העולם השנייה  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן