1.1 הערכותיהם של הבריטים

1 . 1 הערכותיהם של הבריטים 1 . 1 . 1 הערכת האפשרות להוציא גייסות מארץ ישראל ולהפעילמ במקומות אחריפ ( 7 . 5 . 1940 ) נכתבה על ידי גנרל ג'יפארד , מפקד הצבא הבריטי בארץ ישראל . Appreciation to determine the extent to which troops may be 1 . made available from Palestine for use elsewhere OBJECT relieve as many troops as possible for operations elsewhere . Palestine and Trans-Jordan and keeping sufficient reserve to Consistent with maintaining internal and external security in FACTORS  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן