3.1 תכניות הבריטים

3 . 1 תכניות הבריטים נ 3 . 1 . 1 מכתב ממוין לצ'רצ'יל ( 16 . 6 . 1941 ) women and children and men not engaged in essential work ... Plans are also being worked out for the evacuation of British in view of the numbers ... there is no practicable alternative ... the local population , Arab and Jewish . to " stay put" ; indeed , itself . Instructions would be given in the event of an invasion for You may like to know what is proposed in the case of Palestine refugees ... from Cyprus .. . - You recently approved of the evacuation of Jewish and Polish 3 to send away at least the wives and families of British officials , Palestine is directly threatened by the enemy it would be desirable the High Commissioner and General Wilson consider that if 1 . including the Police 1 המקור : . P . R . O . PREM ., 3 / 348 לורד מוין כיהן כמיניסטר המושבות מפברואר 1941 עד ינואר . 1942 בהמשך תקופת המלחמה שימש מיניסטר תושב בקהיר . נרצח בקהיר בנובמבר 1944 על ידי שני אנשי לח"י , אליהו בית צורי ואליהו חכים . 2 הכ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן