תוכן העניינים

עמוד:5

תוכן העניינים פתח דבר 9 א . תכניות ההגנה על ארץ ישראל במלחמת העולם השנייה 11 ארץ ישראל והיישוב בפרוץ מלחמת העולם השנייה 11 המשבר בקיץ 16 1940 המשבר באביב 21 1941 תכנון ההגנה על סוריה וארץ ישראל 38 התכונה ביישוב נוכה סכנת הפלישה בתחילת 44 1942 " ימי אל עלמיין" — קיץ 62 1942 הערות 74 תעודות . 1 83 המשבר בקיץ 1940 1 . 1 הערכותיהם של הבריטים 1 . 1 . 1 85 הערכת האפשרות להוציא גייסות מארץ ישראל ולהפעילם במ קומות אחרים 1 . 1 . 2 ; 85 ( 7 . 5 . 1940 ) סיכום ישיבת מפקדים במיפקדת הצבא הבריטי בארץ ישראל 1 . 1 . 3 ; 89 ( 4 . 6 . 1940 ) סיכום דיון על המצב במיפקדת הצבא הבריטי בארץ ישראל . 92 ( 9 . 7 . 1940 ) 1 . 2 הערכות ביישוב המאורגן 1 . 2 . 1 95 משה שרתוק לדוד בן גוריון ( מברק , 1 . 2 . 2 ; 95 ( 12 . 6 . 1940 הערכה על המצב בציבור הערבי . 96 ( 27 . 3 . 1941 ) 2 . המשבר כאני כ 1941 2 . 1 הערכות הבריטים 2 . 1 . 1 101 חששותיו של המפקד הראשי , גנרל וייוול , מפני חימושו המוגבר של היישוב לנוכח המצב . 101

הוצאת אוניברסיטת בר אילן


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר