1.2 הערכות ביישוב המאורגן

1 . 2 הערכות ביישוב המאורגן 1 . 2 . 1 משול שרתוק לדוד בן גוריון ( מברק , ( 12 . 6 . 1940 ממ . ש . לד . ב . ג . ג לאחר ויכוח רב בעל פה ובכתב עם הצבא והשלטון הודיעני מקפרסון בכתב שדעת היועצים והמומחים כשהיתה —שאין סכנה מהפצצות אלא למטרות 1 צבאיות , קרי חיפה והאווירודרומים . עניתי בכתב בהסתמכות לפריס . בשיחה הודה מקפרסון שאין דעת הגנרל בעיניהם הלכה מסיני ויתכן שהנציב יפנה ללונדון . משיחות צדדיות מתברר שהתרשמו מהסברתנו שכדאי למוסוליני 1 המקור : אצ"מ , . S 25 / 10582 משה שרתוק , אז בארץ . 2 דוד בן גוריון , אז בלונדון . המברק נשלח באמצעות משדר ה"הגנה" ונקלט על ידי מקלט חשאי שנבנה בלונדון לצורך הקשר בין שני מרכזי ההנהגה הציונית . תהנה שלישית נבנתה בשנת 1941 בארצות הברית . בגלל מגבלות הביטחון נעשה השידור ברשת חשאית זו מן הארץ בלבד , ואילו התחנות בחוץ לארץ היו תחנות קליטה , ואישרו את קבלת התשדורות החשאיות בסימנים מוסכמים באמצעות המברקה הרגילה . מברק זה עוסק בסידורים שונים הנוגעים לאפשרות שהמלחמה תתפשט למזרח התיכון ואף . לארץ ישראל והערים הראשיות בארץ תופצצנה מן האוויר . 3 המזכיר הראשי בממשלת...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן