4.2 פרוטוקול הפגישה של משלחת היישוב עם הנציב העליון (1.7.1942)

4 . 2 פרוטוקול הפגישה של משלחת היישוב עם הנציב העליון ( 1 . 7 . 1942 ) חברי המשלחת 1 האדונים י . בן צבי , י . רוקח , א . גולומב , מ . ג . לוין י- בלוויית ראש המחלקה המדינית של הסוכנות היהודית —מר מ . שרתוק . המשלחת נתקבלה באולם הגדול , הנציב העליון ישב בראש השולחן בקצה וממולו מזכירו הפרטי . הנציב פנה למר י . בן צבי שיביע דבריו , ומר י . בן צבי פתח ואמר : אין זו הפעם הראשונה שאנו פונים לה . מ . בהתחמר המצב [ כך - [! פנינו אליו במצבים דומים , פעם לאחר הכנס איטליה למלחמה , ואחר כד עם כיבוש יוון וכרתים . עתה המצב חמור יותר , הסכנה אפפה אותנו מסביב . יודעים אנו את המצב של אנגליה והקיסרות כולה נוכח סכנת אובדן מצרים — אולם יודעים אנו גם את מצבו של עם ישראל בארצות הכיבוש , הנתון להשמד וכיליון ואת הסכנה המיוחדת , סכנת השמד , שבה עלול היישוב להיות נתון בה . עומדת לפנינו השאלה איד להבטיח את קיומו של היישוב . אין אנו מביעים לפני ה . מ . דרישות חדשות , אנו רק מעלים אותן מחדש על הפרק 1 המקור : . P . R . O . W . P . 201 / 1963 סיכום , שהוכן במיפקדת המזרח התיכון בקהיר לאחר המפלה במדבר המערבי , ולפני...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן