המשבר באביב 1941

המשבר באביב 1941 בחורף 1941—1940 גברה תחושת הביטחון ביישוב , לנוכח כשלונותיהם של האיטלקים ביוון והצלחותיהם של הבריטים במדבר המערבי . אמנם הסיכויים להתפרצותה של תסיסה ערבית בארץ נראו עתה רחוקים מתמיד , אולם לסוכנות היה עניין מדיני להבליט כל גילוי של עוינות ערבית כלפי בריטניה או חתרנות נגדה , וזאת מתוך חשבון לטווח רחוק : להוכיח לשלטונות ולדעת הקהל את בגידתם של הערבים בבריטניה בשעתה הקשה , כדי לבסס על כך את התביעה לגיוס נרחב של היישוב להגנת הארץ , וכדי להכשיר את הקרקע להמשך המאבק על גורלה של ארץ ישראל לאחר המלחמה , כאשר ייערך המאזן בין תרומתם של היהודים ושל הערבים למאמץ המלחמה , או חבלתם בו * . למן קיץ 1940 הפעילה הסוכנות היהודית , במימון בריטי , רשת סוכנים בסוריה , והם דיווחו , בין השאר , גם על פעילותם החתרנית של ערבים תומכי ה"ציר . " על פי דיווחי הרשת , התכוונו הללו להגביר את התעמולה הפרו גרמנית , להתכונן להתקוממות , לבקש עזרה מן הגרמנים ולהתנגד לכיבושה של סוריה על ידי הבריטים . בארץ נפוצו שמועות ששליחים מטעם המופתי חדרו אליה במגמה לעורר תסיסה בקרב הערבים . מקורן של השמועות הללו 31 היה...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן