4.5 הוראות מוקדמות לתכנית א/צ (14.8.1942)

4 . 5 הוראות מוקדמות לתכנית א / צ ( 14 . 8 . 1942 ) מס' / 1 אק 03 / תאריך : —1381— 14 / 8 / 42 מ ט כ " ל . 1 תכנית א / צ - מתבססת על ההנחה שצפויות לארץ בשעה זו סכנות דלקמן : א . כוחות אויב בממדים קטנים יכולים לבצע התקפות באזורים שונים של הארץ , בדרך עלייה מן הים או נחיתה מן האוויר . המקור : את"ה , . 73 / 4 מסמך זה — ולא "תוכנית הצפון" — הוא התוצאה היחידה , ככל הנראה , שנבעה מן הדברים שכתב גלילי ב 23 במרס : 1942 "הטלנו על יצחק , יוחנן ופון להכין תכנית" ( לעיל , עמ' . ( 51 "פון , " הוא זיגמונד פון פרידמן ( לימים אלוף איתן אבישר , ( שימש אז כסגן רמטכ"ל ה"הגנה" והיה ממונה על לשכת התכנון במטה . בראותו את הבעייה בפעולה נגר אפשרות של מרד ערבי שיסתייע בנחיתות מן הים והאוויר של כוחות ה"ציר" לעזרתו , כפי שאכן הוערכה הסכנה הנשקפת ליישוב באותה תקופה , ניגש להכנת תכנית לעניין זה שתהיה מותאמת לאפשרויותיו המעשיות של ארגון ה"הגנה" באותה תקופה , אלא שעם מועד השלמתה ופרסומה של התכנית כבר השתנו הנסיבות לגמרי . תכנית א היתה התכנית הבסיסית של ארגון ה"הגנה" להגנת היישוב במקרה של התפרצות ערבית מחודשת בארץ ב...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן