הרעיון הציוני לגוניו : פרקים בתולדות המחשבה הלאומית היהודית

הרעיון הציוני לגוניו : פרקים בתולדות המחשבה הלאומית היהודית

מחבר: שלמה אבינרי
שנת ההוצאה: תש"מ-1980
מילות מפתח: מבשרי הציונות; ציונות
הרעיון הציוני לגוניו בוחן בכלי הניתוח של המחשבה המדינית את מחשבתם של ההוגים המרכזיים בציונות. הספר פותח בניתוח רישומם של רעיונות ההשכלה והאמנציפציה על תמונת העולם ההיסטורית היהודית ומצביע על כך שתחילתה של המחשבה הציונית שזורה בעולם הרעיונות שלאחר המהפכה הצרפתית. הציונות נתפשת בניתוח זה כתגובה על אתגר הליברליזם והלאומיות וכמהפכה ומרידה נגד הפאסיביות של המסורת הדתית היהודית, ששימרה אמנם את גחלת התקווה לשיבת ציון, אך פיתחה גם במערכת מקיפה של הסתגלות לגולה ולחיי השעבוד. פרופסור שלמה אבינרי מן האוניברסיטה העברית עומד על הקשרים שבין הזרמים השונים בציונות לרעיונות הדומיננטיים של המאה התשע עשרה - ליברליזם, לאומיות וסוציאליזם. הוא שופך אור על המיפגש בין ייחודה של ההיסטוריה היהודית למגמות הכלליות של ההתפתחויות החברתיות והרוחניות של המאה התשע-עשרה והעשרים, ומעלה את העושר הרוחני העצום הגלום בעלייתה של הציונות כתנועת השחרור של העם היהודי. מצוקת היהודים של העת החדשה נתפשת כאן על הקשריה הקונקרטיים בעידן המודרניזציה. אל הספר
נושא/נושאים: , העת החדשה
תוכן הספר:
עם עובד

עמודים:
1  3  4  5  7  9  10  11  13