פרק שלושה־עשר סירקין: לאומיות על רקע מלחמת המעמדות

פרק שלושה עשר סירקין : לאומיות על רקע מלחמת המעמדות כבר בכתביו ובהגותו של משה הס ראינו כי הרעיון הלאומי היהודי שזור היה מתחילתו עם חזון של גאולה סוציאלית , וסוציאליזם וציונות ירדו לעתים כרוכים זה בזה לא רק מחמת המקרה הביוגרפי , כי אם גם משום שביקורת על מעמדם הפרובלימטי של יהודים בחברה המודרנית ועל טיב אופיה של חברה זו עצמה דרות בכפיפה אחת . משה הס היה בודד בדורו , אך עם עלייתה של תנועת "חיבת ציון" והתארגנותה של הציונות כתנועה , מופיע הזרם הסוציאליסטי כאחד ממרכיביה העיקריים של הציונות וסופו שהוא הופך לגורם ההגמוני בהנהגתה , ביישוב היהודי בארץ ישראל ובמדינת ישראל עם הקמתה ועד לבחירות של שנת . 1977 ב 1896 הופיע ספרו של הרצל מדינת היהודים , ופחות משנתיים לאחר מכן , ב , 1898 הופיע קונטרסו של נחמן סירקין , אבי הציונות הסוציאליסטית , בשם הבעיה היהודית ומדינת היהודים הסוציאליסטית ; בחיבורו של הרצל , נתחברה מחברתו של סירקין אף היא בלשון הגרמנית . סירקין נולד בדרומה של רוסיה , ולאחר גלגולים אופיינים למשכיל יהודי רוסי מן הדור הראשון הגיע לגרמניה , למד כלכלה בברלין ומצא דרכו אל התנועה הסוציאליס...  אל הספר
עם עובד